Toksikologiske Resultater af Uorganisk Nitrogen luftforurening i akvatiske økosystemer


hodgkin.dk

Økologiske og toksikologiske resultater af uorganisk nitrogen luftforurening i akvatiske økosystemer: En verdensomspændende evaluering.

Vi tilbyder en verdensevaluering med detaljeret flersskalig information af de økologiske og toksikologiske resultater genereret af uorganisk nitrogen luftforurening i akvatiske økosystemer. Vores syntese af den trykte videnskabelige litteratur afslører tre vigtigste miljøspørgsmål:

(1) det kunne muligvis forbedre fokus for brintioner i ferskvandsøkosystemer uden en meget syre-neutraliserende kapacitet, hvilket fører til forsuring af disse metoder;

(2) det kan muligvis stimulere eller forbedre begivenheden, vedligeholdelsen og spredningen af ​​større producenter, hvilket kan føre til eutrofiering af akvatiske økosystemer;

(3) det kunne muligvis opnå giftige områder, der forringer vandlevende dyrs evne til at overleve, udvikle og reproducere. Uorganisk nitrogen luftforurening af gulv og gulvvand kan endda skabe modsatte resultater på menneskers velvære og økonomiske system. Som et resultat af reduktioner i SO2-emissioner har formindsket den atmosfæriske afsætning af H2SO4 gennem massive dele af Nordamerika og Europa, mens emissioner af NOx er gået ukontrolleret, deltager HNO3 nu i en stigende funktion inden forsuring af ferskvandsøkosystemer.

Dette forsuringsforløb har induceret en række modsatte resultater hos store og sekundære producenter med vitale biotiske forarmelser, især hvad angår hvirvelløse dyr og fisk, i masser af atmosfærisk forsurede søer og vandløb. Den kulturelle eutrofiering af ferskvands-, flodmundings- og kystnære marine økosystemer kan medføre økologiske og toksikologiske resultater, der både direkte eller ikke er direkte forbundet med spredning af større producenter.

I dybde dræbte af hver hvirvelløse dyr og fisk er sandsynligvis i det væsentlige den mest dramatiske manifestation af hypoxi (eller anoxi) i eutrofiske og hypereutrofiske akvatiske økosystemer med lave vandomsætningsafgifter. Faldet i koncentrationer af opløst ilt kan endda fremme dannelsen af ​​formindskede forbindelser, der ligner hydrogensulfid, hvilket fører til større modsatte (giftige) resultater på vanddyr. Desuden kan forekomsten af ​​giftige alger betydeligt bidrage til den intensive drab af akvatiske dyr.

Cyanobakterier, dinoflagellater og diatomer ligner hovedansvarlige, som kan stimuleres af uorganisk nitrogen luftforurening. Blandt de mange totalt forskellige uorganiske nitrogenholdige forbindelser (NH4 +, NH3, NO2-, HNO2NO3-), som akvatiske dyr øjeblikkeligt kan optage fra det omgivende vand, er forenet ammoniak i det væsentlige det mest giftige, mens ammonium- og nitrationer er de mindst giftige.

Normalt ser havvanddyr ud til at være ekstra tolerante over for toksiciteten af ​​uorganiske nitrogenholdige forbindelser end ferskvandsdyr, sandsynligvis på grund af den forringende påvirkning af vandsaltholdighed (natrium, klorid, calcium og forskellige ioner) på vanddyrens tolerance. Indtagne nitritter og nitrater fra forurenede indtagende farvande kan fremkalde methemoglobinæmi hos mennesker, især hos yngre spædbørn, ved at blokere den ilt-bærende evne til hæmoglobin. Indtagne nitritter og nitrater har endda en mulig funktion i dyrkning af kræft i fordøjelseskanalen ved hjælp af deres bidrag til dannelsen af ​​nitrosaminer.

 

hodgkin.dk/
hodgkin.dk/

 

Nogle videnskabelige beviser anbefaler, at indtagne nitritter og nitrater muligvis vil føre til mutagenicitet, teratogenicitet og startdefekter, bidrage til farerne ved ikke-Hodgkins lymfom og blære- og æggestokkræft, spille en opgave inden for etiologien af ​​insulinafhængig diabetes mellitus og inden for væksten af ​​skjoldbruskkirtelhypertrofi, eller udløser spontane aborter og luftvejsinfektioner.

Skrå farer ved velvære kan opstå som en konsekvens af algetoksiner, påføre kvalme, opkast, diarré, lungebetændelse, gastroenteritis, hepatoenteritis, muskelkramper og flere andre forgiftningssyndromer (paralytisk skaldyrsforgiftning, neurotoksisk skaldyrsforgiftning, amnesisk skaldyrsforgiftning). Forskellige skrå sundhedsfarer kan endda komme fra det potentielle forhold mellem uorganisk nitrogen luftforurening og infektionssygdomme hos mennesker (malaria, kolera).

Menneskelig sygdom og død, intensive dræbte af akvatiske dyr og forskellige ugunstige resultater kan have forhøjede priser på det menneskelige økonomiske system, idet rekreations- og turisthandelen kæmper for en meget stærk økonomisk indvirkning, mindst regionalt. Det konkluderes, at intervaller med komplet nitrogen falder end 0,5-1. Nul mg TN / L kan muligvis undgå akvatiske økosystemer (eksklusive disse økosystemer med naturligt store N-intervaller) fra voksende forsuring og eutrofiering, mindst ved uorganisk nitrogen luftforurening.

Disse forholdsvis lave TN-intervaller kan yderligere beskytte vanddyr mod toksiciteten af ​​uorganiske nitrogenholdige forbindelser, da gulvvand inden for fravær af eutrofiering normalt forholder sig relativt store koncentrationer af opløst oxygen, hvor mest uorganisk reaktivt nitrogen er inden for typen af ​​nitrat. Desuden kunne menneskers velvære og det økonomiske system være sikrere mod de modsatte resultater af uorganisk nitrogenforurening.

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2

7-04518 1mg Ask for price

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human (Recombinant)

22060811-1 2 µg
EUR 137.27

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human Recombinant

rAP-2828 Inquiry Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH1

7-04519 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH1

7-04520 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH1

7-04521 1mg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH2

7-04522 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH2

7-04523 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH2

7-04524 1mg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH3

7-04525 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH3

7-04526 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH3

7-04527 1mg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH4

7-04528 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH4

7-04529 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH4

7-04530 1mg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -NWGR

7-04537 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -NWGR

7-04538 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -NWGR

7-04539 1mg Ask for price

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human (Recombinant) (-BH1)

22060812-1 2 µg
EUR 137.27

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human (Recombinant) (-BH2)

22060813-1 2 µg
EUR 137.27

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human (Recombinant) (-BH3)

22060814-1 2 µg
EUR 137.27

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human (Recombinant) (-BH4)

22060815-1 2 µg
EUR 137.27

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH4 (Recombinant)

22060256-1 2 µg
EUR 146.42

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human Recombinant (-BH4)

rAP-2834 Inquiry Ask for price

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human Recombinant (¿BH1)

rAP-2837 Inquiry Ask for price

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human Recombinant (¿BH2)

rAP-2838 Inquiry Ask for price

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human Recombinant (¿BH3)

rAP-2839 Inquiry Ask for price

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human (Recombinant) (-NWGR)

22060816-1 2 µg
EUR 137.27

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human Recombinant (¿NWGR)

rAP-2840 Inquiry Ask for price

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2, (1-206 a.a.) Human Recombinant

rAP-2836 Inquiry Ask for price

B-cell CLL/Lymphoma 10 Human Recombinant

rAP-2822 Inquiry Ask for price

B-cell CLL/lymphoma 7A Human Recombinant

rAP-2825 Inquiry Ask for price

B-cell CLL/lymphoma 7C Human Recombinant

rAP-2831 Inquiry Ask for price

Recombinant human B-cell lymphoma 6 protein

P1281 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human B-cell lymphoma 6 protein

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04549 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04550 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04551 1mg Ask for price

Recombinant Human B-cell Lymphoma-extra Large

AP60468 100ug
EUR 896

B-Cell Lymphoma Extra Large Human (Recombinant)

22060807-1 2 µg
EUR 137.27

B-Cell Lymphoma Extra Large Human Recombinant

rAP-2841 Inquiry Ask for price

Recombinant human B-cell CLL/lymphoma 9 protein

P2783 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human B-cell CLL/lymphoma 9 protein

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

CSB-EP002625HU 652 mg Ask for price

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

CSB-EP002625HUa0 7728 mg Ask for price

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

CSB-EP002625HUe1 7374 mg Ask for price

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

RPC27252-100ug 100ug
EUR 528

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

RPC27252-1mg 1mg
EUR 2412.5

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

RPC27252-20ug 20ug
EUR 295.7

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

RPC27473-100ug 100ug
EUR 710.6

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

RPC27473-1mg 1mg
EUR 2606.8

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

RPC27473-20ug 20ug
EUR 464.2

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

RPC28639-100ug 100ug
EUR 528

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

RPC28639-1mg 1mg
EUR 2412.5

Recombinant Human B-cell lymphoma 6 protein (BCL6)

RPC28639-20ug 20ug
EUR 295.7

Recombinant Human B-Cell Lymphoma Protein 2 Alpha, His Tag

7-04531 5µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Lymphoma Protein 2 Alpha, His Tag

7-04532 20µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Lymphoma Protein 2 Alpha, His Tag

7-04533 1mg Ask for price

BCL2 B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human Recombinant Protein

PROTP10415-7 Regular: 20ug
EUR 380.4
Description: Recombinant Human BCL2 produced in E.coli cells is a non-glycosylated, homodimeric protein containing 210 amino acid chain and having a molecular mass of 23.2kDa. The Human BCL2 is purified by proprietary chromatographic techniques.

Recombinant Human B-cell lymphoma/leukemia 10(BCL10)

AP70075 1mg
EUR 1978

Recombinant Human B-cell lymphoma/leukemia 10 (BCL10)

CSB-EP002608HU 647 mg Ask for price

Recombinant Human B-cell lymphoma/leukemia 10 (BCL10)

RPC20970-100ug 100ug
EUR 460.9

Recombinant Human B-cell lymphoma/leukemia 10 (BCL10)

RPC20970-1mg 1mg
EUR 2237.8

Recombinant Human B-cell lymphoma/leukemia 10 (BCL10)

RPC20970-20ug 20ug
EUR 258.7

B-Cell Lymphoma Extra Large Human (Recombinant), GST

22060817-1 2 µg
EUR 137.27

B-Cell Lymphoma Extra Large Human Recombinant, GST

rAP-2842 Inquiry Ask for price

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU56591-100ug 100ug
EUR 441

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU56591-1mg 1mg
EUR 2046.7

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU56591-50ug 50ug
EUR 360.8

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU55245-100ug 100ug
EUR 431.2

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU55245-1mg 1mg
EUR 1911

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU55245-50ug 50ug
EUR 346.5

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU40437-100ug 100ug
EUR 369.6

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU40437-1mg 1mg
EUR 1638

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU40437-50ug 50ug
EUR 297

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU40438-100ug 100ug
EUR 431.2

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU40438-1mg 1mg
EUR 1911

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPU40438-50ug 50ug
EUR 346.5

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPA778Hu01 10ug
EUR 120

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

4-RPA778Hu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 expressed in: E.coli

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPA778Mu01 10ug
EUR 140

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

4-RPA778Mu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 expressed in: E.coli

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

RPA778Ra01 10ug
EUR 140

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

4-RPA778Ra01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 expressed in: E.coli

B-Cell Lymphoma Protein 2 Alpha Human (Recombinant), His Tag

22060809-1 2 µg
EUR 137.27

Positron emission tomography scanning: nuværende og fremtidige funktioner.

Komplet krops-positronemissionstomografi (PET) -afbildning med (18) F deoxyglucose (FDG) er en molekylær billeddannelsesmodalitet, der detekterer metaboliske ændringer i tumorceller, som måske er udbredt for neoplastiske celler.

FDG-PET er ikke for længe siden blevet akkrediteret af Well being Care Finance Administration for Medicare-refusion for diagnosticering, iscenesættelse og genoprettelse af de fleste kræftformer i lungerne, flest kræft i kolorektum, lymfom, melanom, hoved og hals fleste kræftformer og spiserør fleste kræftformer.

Denne evaluering diskuterer det videnskabelige bevis, der førte til fremkomsten af ​​PET-billeddannelse som et accepteret videnskabeligt instrument hos patienter med ensomme lungeknuder, lungekræftkræft, flest kræftformer, melanom, lymfom, mest kræft i brystet og forskellige kræftformer. Når det er muligt, undersøger vi effektiviteten af ​​PET i forhold til anatomisk billeddannelse. Vi taler om fremtidige videnskabelige funktioner i denne billeddannelsesmodalitet.

Human B cell CLL/lymphoma 9 like protein(BCL9L) ELISA kit

E01B0776-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human B cell CLL/lymphoma 9 like protein(BCL9L) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell CLL/lymphoma 9 like protein(BCL9L) ELISA kit

E01B0776-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human B cell CLL/lymphoma 9 like protein(BCL9L) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell CLL/lymphoma 9 like protein(BCL9L) ELISA kit

E01B0776-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human B cell CLL/lymphoma 9 like protein(BCL9L) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B- cell CLL/lymphoma 9- like protein, BCL9L ELISA KIT

ELI-25169h 96 Tests
EUR 988.8

Human B cell CLL/lymphoma 9 like protein(BCL9L) ELISA kit

E01A1829 96T
EUR 700
Description: ELISA

ELISA kit for Human B-cell lymphoma 2 (Bcl-2)  Kit

KTE63106-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human B-cell lymphoma 2 (Bcl-2)  Kit in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human B-cell lymphoma 2 (Bcl-2)  Kit

KTE63106-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human B-cell lymphoma 2 (Bcl-2)  Kit in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human B-cell lymphoma 2 (Bcl-2)  Kit

KTE63106-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human B-cell lymphoma 2 (Bcl-2)  Kit in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

B-cell CLL/Lymphoma 10 Human Recombinant

rAP-2822 Inquiry Ask for price

B-cell CLL/lymphoma 7A Human Recombinant

rAP-2825 Inquiry Ask for price

B-cell CLL/lymphoma 7C Human Recombinant

rAP-2831 Inquiry Ask for price

Human B-Cell Leukemia / lymphoma 2, Bcl-2 GENLISA ELISA

KBH1832 1 x 96 wells
EUR 286

Human B cell CLL/lymphoma 7 protein family member B(BCL7B) ELISA kit

E01B0773-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human B cell CLL/lymphoma 7 protein family member B(BCL7B) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell CLL/lymphoma 7 protein family member B(BCL7B) ELISA kit

E01B0773-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human B cell CLL/lymphoma 7 protein family member B(BCL7B) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell CLL/lymphoma 7 protein family member B(BCL7B) ELISA kit

E01B0773-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human B cell CLL/lymphoma 7 protein family member B(BCL7B) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell CLL/lymphoma 7 protein family member B(BCL7B) ELISA kit

E01A1826 96T
EUR 700
Description: ELISA

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04549 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04550 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04551 1mg Ask for price

Rat B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E01A10470 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rat B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E01A10489 96T
EUR 700
Description: ELISA

Dog B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E08B0332-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E08B0332-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E08B0332-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E08B0574-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E08B0574-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E08B0574-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E07B0332-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E07B0332-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E07B0332-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E07B0574-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E07B0574-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E07B0574-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E02B0332-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E02B0332-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E02B0332-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E02B0574-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E02B0574-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E02B0574-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

CLIA kit for Human Bcl-2 (B-cell Leukemia/Lymphoma 2)

E-CL-H0113 1 plate of 96 wells
EUR 700.8
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human Bcl-2 (B-cell Leukemia/Lymphoma 2) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

B-Cell CLL/Lymphoma 6 (BCL6) Cell ELISA Kit

abx595059-100g 100 µg Ask for price

B-Cell CLL/Lymphoma 6 (BCL6) Cell ELISA Kit

abx595059-10g 10 µg
EUR 493.75

B-Cell CLL/Lymphoma 6 (BCL6) Cell ELISA Kit

abx595059-50g 50 µg Ask for price

Recombinant human B-cell lymphoma 6 protein

P1281 100ug Ask for price
Description: Recombinant protein for human B-cell lymphoma 6 protein

Human B-Cell Lymphoma 6 (BCL6) ELISA Kit

SL3735Hu 96 Tests
EUR 468

ELISA kit for Human Bcl-2 (B-cell Leukemia/Lymphoma 2)

E-EL-H0114 1 plate of 96 wells
EUR 452.4
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human Bcl-2 (B-cell Leukemia/Lymphoma 2) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Goat B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E01A45382 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E01A45401 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E06B0332-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E06B0332-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E06B0332-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E06B0574-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E06B0574-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E06B0574-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

B-Cell Lymphoma Extra Large Human (Recombinant)

22060807-1 2 µg
EUR 137.27

B-Cell Lymphoma Extra Large Human Recombinant

rAP-2841 Inquiry Ask for price

Sheep B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E01A97675 96T
EUR 700
Description: ELISA

Sheep B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E01A97694 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E03B0332-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E03B0332-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E03B0332-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E03B0574-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E03B0574-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E03B0574-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E01A19211 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E01A19230 96T
EUR 700
Description: ELISA

ELISA kit for Human Bcl2 (B-Cell Leukemia/Lymphoma 2)

ELK1524 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Human B-Cell CLL/Lymphoma 9 (Bcl9) Protein

20-abx166969
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human B-Cell CLL/Lymphoma 9 (Bcl9) Protein

abx166969-100g 100 µg
EUR 575

Human B-Cell CLL/Lymphoma 9 (Bcl9) Protein

abx166969-10g 10 µg
EUR 225

Human B-Cell CLL/Lymphoma 9 (Bcl9) Protein

abx166969-50g 50 µg
EUR 400

Human B-Cell CLL/Lymphoma 6 (BCL6) Protein

abx693586-10nmol 10 nmol Ask for price

Human B-Cell CLL/Lymphoma 6 (BCL6) Protein

abx693586-5nmol 5 nmol
EUR 587.5

B-Cell CLL/Lymphoma 7A

PR27254 2 ug
EUR 229.2

B-Cell CLL/Lymphoma 7C

PR27255 2 ug
EUR 229.2

B-Cell CLL/Lymphoma 7A

PR27254-B each
EUR 184.5

B-Cell CLL/Lymphoma 7C

PR27255-B each
EUR 184.5

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA778Hu22
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

BCL2 B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human Recombinant Protein

PROTP10415-7 Regular: 20ug
EUR 380.4
Description: Recombinant Human BCL2 produced in E.coli cells is a non-glycosylated, homodimeric protein containing 210 amino acid chain and having a molecular mass of 23.2kDa. The Human BCL2 is purified by proprietary chromatographic techniques.

Recombinant Human B-cell Lymphoma-extra Large

AP60468 100ug
EUR 896

Canine B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E01A62816 96T
EUR 700
Description: ELISA

Canine B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E01A62835 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E01A27950 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E01A27969 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rabbit B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E04B0332-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E04B0332-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E04B0332-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.