Toksikologiske Resultater af Uorganisk Nitrogen luftforurening i akvatiske økosystemer


hodgkin.dk

Økologiske og toksikologiske resultater af uorganisk nitrogen luftforurening i akvatiske økosystemer: En verdensomspændende evaluering.

Vi tilbyder en verdensevaluering med detaljeret flersskalig information af de økologiske og toksikologiske resultater genereret af uorganisk nitrogen luftforurening i akvatiske økosystemer. Vores syntese af den trykte videnskabelige litteratur afslører tre vigtigste miljøspørgsmål:

(1) det kunne muligvis forbedre fokus for brintioner i ferskvandsøkosystemer uden en meget syre-neutraliserende kapacitet, hvilket fører til forsuring af disse metoder;

(2) det kan muligvis stimulere eller forbedre begivenheden, vedligeholdelsen og spredningen af ​​større producenter, hvilket kan føre til eutrofiering af akvatiske økosystemer;

(3) det kunne muligvis opnå giftige områder, der forringer vandlevende dyrs evne til at overleve, udvikle og reproducere. Uorganisk nitrogen luftforurening af gulv og gulvvand kan endda skabe modsatte resultater på menneskers velvære og økonomiske system. Som et resultat af reduktioner i SO2-emissioner har formindsket den atmosfæriske afsætning af H2SO4 gennem massive dele af Nordamerika og Europa, mens emissioner af NOx er gået ukontrolleret, deltager HNO3 nu i en stigende funktion inden forsuring af ferskvandsøkosystemer.

Dette forsuringsforløb har induceret en række modsatte resultater hos store og sekundære producenter med vitale biotiske forarmelser, især hvad angår hvirvelløse dyr og fisk, i masser af atmosfærisk forsurede søer og vandløb. Den kulturelle eutrofiering af ferskvands-, flodmundings- og kystnære marine økosystemer kan medføre økologiske og toksikologiske resultater, der både direkte eller ikke er direkte forbundet med spredning af større producenter.

I dybde dræbte af hver hvirvelløse dyr og fisk er sandsynligvis i det væsentlige den mest dramatiske manifestation af hypoxi (eller anoxi) i eutrofiske og hypereutrofiske akvatiske økosystemer med lave vandomsætningsafgifter. Faldet i koncentrationer af opløst ilt kan endda fremme dannelsen af ​​formindskede forbindelser, der ligner hydrogensulfid, hvilket fører til større modsatte (giftige) resultater på vanddyr. Desuden kan forekomsten af ​​giftige alger betydeligt bidrage til den intensive drab af akvatiske dyr.

Cyanobakterier, dinoflagellater og diatomer ligner hovedansvarlige, som kan stimuleres af uorganisk nitrogen luftforurening. Blandt de mange totalt forskellige uorganiske nitrogenholdige forbindelser (NH4 +, NH3, NO2-, HNO2NO3-), som akvatiske dyr øjeblikkeligt kan optage fra det omgivende vand, er forenet ammoniak i det væsentlige det mest giftige, mens ammonium- og nitrationer er de mindst giftige.

Normalt ser havvanddyr ud til at være ekstra tolerante over for toksiciteten af ​​uorganiske nitrogenholdige forbindelser end ferskvandsdyr, sandsynligvis på grund af den forringende påvirkning af vandsaltholdighed (natrium, klorid, calcium og forskellige ioner) på vanddyrens tolerance. Indtagne nitritter og nitrater fra forurenede indtagende farvande kan fremkalde methemoglobinæmi hos mennesker, især hos yngre spædbørn, ved at blokere den ilt-bærende evne til hæmoglobin. Indtagne nitritter og nitrater har endda en mulig funktion i dyrkning af kræft i fordøjelseskanalen ved hjælp af deres bidrag til dannelsen af ​​nitrosaminer.

 

hodgkin.dk/

hodgkin.dk/

 

Nogle videnskabelige beviser anbefaler, at indtagne nitritter og nitrater muligvis vil føre til mutagenicitet, teratogenicitet og startdefekter, bidrage til farerne ved ikke-Hodgkins lymfom og blære- og æggestokkræft, spille en opgave inden for etiologien af ​​insulinafhængig diabetes mellitus og inden for væksten af ​​skjoldbruskkirtelhypertrofi, eller udløser spontane aborter og luftvejsinfektioner.

Skrå farer ved velvære kan opstå som en konsekvens af algetoksiner, påføre kvalme, opkast, diarré, lungebetændelse, gastroenteritis, hepatoenteritis, muskelkramper og flere andre forgiftningssyndromer (paralytisk skaldyrsforgiftning, neurotoksisk skaldyrsforgiftning, amnesisk skaldyrsforgiftning). Forskellige skrå sundhedsfarer kan endda komme fra det potentielle forhold mellem uorganisk nitrogen luftforurening og infektionssygdomme hos mennesker (malaria, kolera).

Menneskelig sygdom og død, intensive dræbte af akvatiske dyr og forskellige ugunstige resultater kan have forhøjede priser på det menneskelige økonomiske system, idet rekreations- og turisthandelen kæmper for en meget stærk økonomisk indvirkning, mindst regionalt. Det konkluderes, at intervaller med komplet nitrogen falder end 0,5-1. Nul mg TN / L kan muligvis undgå akvatiske økosystemer (eksklusive disse økosystemer med naturligt store N-intervaller) fra voksende forsuring og eutrofiering, mindst ved uorganisk nitrogen luftforurening.

Disse forholdsvis lave TN-intervaller kan yderligere beskytte vanddyr mod toksiciteten af ​​uorganiske nitrogenholdige forbindelser, da gulvvand inden for fravær af eutrofiering normalt forholder sig relativt store koncentrationer af opløst oxygen, hvor mest uorganisk reaktivt nitrogen er inden for typen af ​​nitrat. Desuden kunne menneskers velvære og det økonomiske system være sikrere mod de modsatte resultater af uorganisk nitrogenforurening.

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 XL GST Tag

7-04548 1mg Ask for price

B-Cell Leukemia / Lymphoma XL Protein

20-abx260480
 • EUR 230.00
 • EUR 2332.00
 • EUR 328.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia / Lymphoma XL Protein

20-abx260481
 • EUR 230.00
 • EUR 2332.00
 • EUR 328.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia / Lymphoma XL Protein

20-abx262314
 • EUR 328.00
 • EUR 5924.00
 • EUR 230.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

Human B-cell lymphoma-extra large (Bcl-xl)ELISA kit

CSB-EL027199HU-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
 • Sample volume: 50-100ul
 • Detection wavelength: 450nm
 • Assay performance time: 1 to 4 hours.
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human B-cell lymphoma-extra large (Bcl-xl) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human B-cell lymphoma-extra large (Bcl-xl)ELISA kit

1-CSB-EL027199HU
 • EUR 804.00
 • EUR 5099.00
 • EUR 2704.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
 • Sample volume: 50-100ul
 • Detection wavelength: 450nm
 • Assay performance time: 1 to 4 hours.
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human B-cell lymphoma-extra large (Bcl-xl) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2

7-04516 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2

7-04517 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2

7-04518 1mg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH1

7-04519 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH1

7-04520 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH1

7-04521 1mg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH2

7-04522 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH2

7-04523 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH2

7-04524 1mg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH3

7-04525 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH3

7-04526 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH3

7-04527 1mg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH4

7-04528 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH4

7-04529 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -BH4

7-04530 1mg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -NWGR

7-04537 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -NWGR

7-04538 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 -NWGR

7-04539 1mg Ask for price

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

4-RPA778Hu01
 • EUR 368.80
 • EUR 202.00
 • EUR 1108.00
 • EUR 436.00
 • EUR 772.00
 • EUR 310.00
 • EUR 2620.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: P10415
 • Buffer composition: 20mM Tris, 150mM NaCl, pH8.0, containing 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 26.7kDa
 • Isoelectric Point: 6.7
Description: Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 expressed in: E.coli

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

4-RPA778Mu01
 • EUR 413.60
 • EUR 214.00
 • EUR 1276.00
 • EUR 492.00
 • EUR 884.00
 • EUR 340.00
 • EUR 3040.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: P10417
 • Buffer composition: PBS, pH 7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 27.2kDa
 • Isoelectric Point: 6.7
Description: Recombinant Mouse B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 expressed in: E.coli

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

4-RPA778Ra01
 • EUR 413.60
 • EUR 214.00
 • EUR 1276.00
 • EUR 492.00
 • EUR 884.00
 • EUR 340.00
 • EUR 3040.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: P49950
 • Buffer composition: PBS, pH 7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 27.4kDa
 • Isoelectric Point: 6.9
Description: Recombinant Rat B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 expressed in: E.coli

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2

PR27249 5 ug
EUR 191

ELISA kit for Rat B-cell lymphoma-extra large (Bcl-xL)

KTE101121-48T 48T
EUR 354
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat B-cell lymphoma-extra large (Bcl-xL) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat B-cell lymphoma-extra large (Bcl-xL)

KTE101121-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2252
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat B-cell lymphoma-extra large (Bcl-xL) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rat B-cell lymphoma-extra large (Bcl-xL)

KTE101121-96T 96T
EUR 572
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rat B-cell lymphoma-extra large (Bcl-xL) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

DLR-Bcl2-b-48T 48T
EUR 493
 • Should the Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit is proven to show malperformance, you will receive a refund or a free replacement.
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

DLR-Bcl2-b-96T 96T
EUR 641
 • Should the Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit is proven to show malperformance, you will receive a refund or a free replacement.
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

RDR-Bcl2-b-48Tests 48 Tests
EUR 516

Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

RDR-Bcl2-b-96Tests 96 Tests
EUR 716

Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

RD-Bcl2-b-48Tests 48 Tests
EUR 494

Bovine B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

RD-Bcl2-b-96Tests 96 Tests
EUR 684

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04549 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04550 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04551 1mg Ask for price

BCL2 B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human Recombinant Protein

PROTP10415-7 Regular: 20ug
EUR 317
Description: Recombinant Human BCL2 produced in E.coli cells is a non-glycosylated, homodimeric protein containing 210 amino acid chain and having a molecular mass of 23.2kDa. The Human BCL2 is purified by proprietary chromatographic techniques.

Recombinant human B-cell lymphoma 6 protein

P1281 100ug Ask for price
 • Uniprot ID: P41182
 • Reconstitution: Metal affinity chromatography on Fn Super Capacity Column (Nickel)
Description: Recombinant protein for human B-cell lymphoma 6 protein

Recombinant Human B-cell CLL/lymphoma 6

RP-901 2 ug
EUR 347

anti-Bcl-2(B cell lymphoma 2)

LF-PA0178 100 ul
EUR 334
Description: Rabbit polyclonal to Bcl-2(B cell lymphoma 2)

Bcl-2 B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human Recombinant Protein (-BH4)

PROTP10415 Regular: 10ug
EUR 317
Description: Bcl-2 Des BH4 domain (10-30 residues) Human Recombinant produced in E.Coli is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 197 amino acids 1-9 and 31-218.;The Bcl-2 is expressed as His-Tag fusion protein and purified by proprietary chromatographic techniques.

Recombinant Human B-Cell Lymphoma Protein 2 Alpha, His Tag

7-04531 5µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Lymphoma Protein 2 Alpha, His Tag

7-04532 20µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Lymphoma Protein 2 Alpha, His Tag

7-04533 1mg Ask for price

Recombinant B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein 2 (Bcl2L2)

4-RPL251Ca01
 • EUR 533.66
 • EUR 246.00
 • EUR 1726.24
 • EUR 642.08
 • EUR 1184.16
 • EUR 420.00
 • EUR 4165.60
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: Q45T69
 • Buffer composition: PBS, pH 7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 19.3kDa
 • Isoelectric Point: Inquire
Description: Recombinant Dog B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein 2 expressed in: E.coli

Recombinant B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein 2 (Bcl2L2)

4-RPL251Hu01
 • EUR 413.60
 • EUR 214.00
 • EUR 1276.00
 • EUR 492.00
 • EUR 884.00
 • EUR 340.00
 • EUR 3040.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: Q92843
 • Buffer composition: PBS, pH 7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 47.7kDa
 • Isoelectric Point: Inquire
Description: Recombinant Human B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein 2 expressed in: E.coli

Recombinant B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein 2 (Bcl2L2)

4-RPL251Mu01
 • EUR 485.28
 • EUR 233.00
 • EUR 1544.80
 • EUR 581.60
 • EUR 1063.20
 • EUR 388.00
 • EUR 3712.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: P70345
 • Buffer composition: PBS, pH 7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 19.7kDa
 • Isoelectric Point: Inquire
Description: Recombinant Mouse B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein 2 expressed in: E.coli

Recombinant B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein (Bcl2L)

4-RPE582Hu01
 • EUR 368.80
 • EUR 202.00
 • EUR 1108.00
 • EUR 436.00
 • EUR 772.00
 • EUR 310.00
 • EUR 2620.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: Q07817
 • Buffer composition: PBS, pH 7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 27.5kDa
 • Isoelectric Point: 5.3
Description: Recombinant Human B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein expressed in: E.coli

Recombinant B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein (Bcl2L)

4-RPE582Mu01
 • EUR 350.88
 • EUR 197.00
 • EUR 1040.80
 • EUR 413.60
 • EUR 727.20
 • EUR 298.00
 • EUR 2452.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: Q64373
 • Buffer composition: PBS, pH 7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 27.6kDa
 • Isoelectric Point: Inquire
Description: Recombinant Mouse B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein expressed in: E.coli

Recombinant B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein (Bcl2L)

4-RPE582Ra01
 • EUR 440.48
 • EUR 221.00
 • EUR 1376.80
 • EUR 525.60
 • EUR 951.20
 • EUR 358.00
 • EUR 3292.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: P53563
 • Buffer composition: PBS, pH 7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 25.3kDa
 • Isoelectric Point: Inquire
Description: Recombinant Rat B-Cell CLL/Lymphoma 2 Like Protein expressed in: E.coli

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Protein

20-abx065513
 • EUR 523.00
 • EUR 244.00
 • EUR 1497.00
 • EUR 606.00
 • EUR 384.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.

Recombinant human B-cell CLL/lymphoma 9 protein

P2783 100ug Ask for price
 • Uniprot ID: O00512
 • Reconstitution: Metal affinity chromatography on Fn Super Capacity Column (Nickel)
Description: Recombinant protein for human B-cell CLL/lymphoma 9 protein

Human B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E01B0332-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E01B0332-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B Cell CLL/Lymphoma 3 ELISA kit

E01B0332-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B Cell CLL/Lymphoma 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E01B0574-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E01B0574-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B Cell CLL/Lymphoma 10 ELISA kit

E01B0574-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human B Cell CLL/Lymphoma 10 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) Antibody

abx019019-100ug 100 ug
EUR 342
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) Antibody

abx413147-01mg 0.1 mg
EUR 439
 • Shipped within 1 week.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) Antibody

abx448522-100ug 100 ug
EUR 523
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

20-abx009552
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

abx027629-400ul 400 ul
EUR 523
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

abx027629-80l 80 µl
EUR 286
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

abx016080-100ul 100 ul
EUR 411
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

abx018050-100ug 100 ug
EUR 384
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

abx019021-100ug 100 ug
EUR 342
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

abx020100-100ug 100 ug
EUR 439
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody

20-abx175544
 • EUR 1135.00
 • EUR 551.00
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Please enquire.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody

20-abx175545
 • EUR 425.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1177.00
 • EUR 578.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody

20-abx175546
 • EUR 1288.00
 • EUR 620.00
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Please enquire.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody

20-abx175547
 • EUR 1288.00
 • EUR 620.00
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Please enquire.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

20-abx211156
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

20-abx211455
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody

20-abx102594
 • EUR 398.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1107.00
 • EUR 537.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody

20-abx102595
 • EUR 411.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1135.00
 • EUR 551.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

20-abx111191
 • EUR 732.00
 • EUR 398.00
 • 150 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

20-abx121300
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

20-abx121846
 • EUR 300.00
 • EUR 439.00
 • EUR 189.00
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

Positron emission tomography scanning: nuværende og fremtidige funktioner.

Komplet krops-positronemissionstomografi (PET) -afbildning med (18) F deoxyglucose (FDG) er en molekylær billeddannelsesmodalitet, der detekterer metaboliske ændringer i tumorceller, som måske er udbredt for neoplastiske celler.

FDG-PET er ikke for længe siden blevet akkrediteret af Well being Care Finance Administration for Medicare-refusion for diagnosticering, iscenesættelse og genoprettelse af de fleste kræftformer i lungerne, flest kræft i kolorektum, lymfom, melanom, hoved og hals fleste kræftformer og spiserør fleste kræftformer.

Denne evaluering diskuterer det videnskabelige bevis, der førte til fremkomsten af ​​PET-billeddannelse som et accepteret videnskabeligt instrument hos patienter med ensomme lungeknuder, lungekræftkræft, flest kræftformer, melanom, lymfom, mest kræft i brystet og forskellige kræftformer. Når det er muligt, undersøger vi effektiviteten af ​​PET i forhold til anatomisk billeddannelse. Vi taler om fremtidige videnskabelige funktioner i denne billeddannelsesmodalitet.

B-Cell Leukemia / Lymphoma 2 BH2 Protein

20-abx262311
 • EUR 328.00
 • EUR 5924.00
 • EUR 230.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia / Lymphoma 2 BH3 Protein

20-abx262312
 • EUR 328.00
 • EUR 5924.00
 • EUR 230.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

20-abx211156
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

20-abx211455
 • EUR 411.00
 • EUR 300.00
 • 100 ul
 • 50 ul
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody

abx230840-100ug 100 ug
EUR 481
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody

20-abx171393
 • EUR 314.00
 • EUR 787.00
 • EUR 411.00
 • EUR 154.00
 • EUR 258.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody

20-abx171394
 • EUR 843.00
 • EUR 439.00
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Please enquire.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody

20-abx171395
 • EUR 913.00
 • EUR 467.00
 • 1 mg
 • 200 ug
 • Please enquire.

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

4-RPA778Hu01
 • EUR 368.80
 • EUR 202.00
 • EUR 1108.00
 • EUR 436.00
 • EUR 772.00
 • EUR 310.00
 • EUR 2620.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: P10415
 • Buffer composition: 20mM Tris, 150mM NaCl, pH8.0, containing 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 26.7kDa
 • Isoelectric Point: 6.7
Description: Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 expressed in: E.coli

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

4-RPA778Mu01
 • EUR 413.60
 • EUR 214.00
 • EUR 1276.00
 • EUR 492.00
 • EUR 884.00
 • EUR 340.00
 • EUR 3040.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: P10417
 • Buffer composition: PBS, pH 7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 27.2kDa
 • Isoelectric Point: 6.7
Description: Recombinant Mouse B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 expressed in: E.coli

Recombinant B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

4-RPA778Ra01
 • EUR 413.60
 • EUR 214.00
 • EUR 1276.00
 • EUR 492.00
 • EUR 884.00
 • EUR 340.00
 • EUR 3040.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
 • Uniprot ID: P49950
 • Buffer composition: PBS, pH 7.4, containing 0.01% SKL, 1mM DTT, 5% Trehalose and Proclin300.
 • Form: Freeze-dried powder
 • Predicted Molecular Mass (KD): 27.4kDa
 • Isoelectric Point: 6.9
Description: Recombinant Rat B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 expressed in: E.coli

Human Bcl-2(B-cell Leukemia/Lymphoma 2) ELISA Kit

EH0658 96T
EUR 476.25
 • Detection range: 1.563-100 ng/ml
 • Uniprot ID: P10415
 • Alias: Bcl-2/apoptosis regulator Bcl-2/B-cell CLL/lymphoma 2
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.938 ng/ml

Human B-cell leukemia/lymphoma 2(Bcl-2)ELISA Kit

GA-E1849HM-48T 48T
EUR 289

Human B-cell leukemia/lymphoma 2(Bcl-2)ELISA Kit

GA-E1849HM-96T 96T
EUR 466

Human B-cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) CLIA Kit

abx195228-96tests 96 tests
EUR 825
 • Shipped within 5-12 working days.

Human B-cell leukemia/lymphoma 2,Bcl-2 ELISA Kit

201-12-1833 96 tests
EUR 440
 • This B-cell leukemia/lymphoma 2 ELISA kit is validated to work with samples from whole blood, serum, plasma and cell culture supernatant.
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human B-cell leukemia/lymphoma 2, Bcl-2 ELISA Kit

CSB-E08853h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
 • Sample volume: 50-100ul
 • Detection wavelength: 450nm
 • Assay performance time: 1 to 4 hours.
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human B-cell leukemia/lymphoma 2, Bcl-2 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human B-cell leukemia/lymphoma 2, Bcl-2 ELISA Kit

1-CSB-E08853h
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
 • Sample volume: 50-100ul
 • Detection wavelength: 450nm
 • Assay performance time: 1 to 4 hours.
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human B-cell leukemia/lymphoma 2, Bcl-2 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human B-cell leukemia/lymphoma 2,Bcl-2 ELISA Kit

CN-03536H1 96T
EUR 471

Human B-cell leukemia/lymphoma 2,Bcl-2 ELISA Kit

CN-03536H2 48T
EUR 322

Human B-cell leukemia/lymphoma 2(Bcl-2)ELISA Kit

QY-E05093 96T
EUR 400

Human Bcl-2(B-cell Leukemia/Lymphoma 2) ELISA Kit

STJ150242 1 kit
EUR 412
Description: The kit is a sandwich enzyme immunoassay for in vitro quantitative measurement of Bcl-2 in human serum, plasma and other biological fluids

B-Cell Leukemia / Lymphoma Protein

20-abx262315
 • EUR 328.00
 • EUR 5924.00
 • EUR 230.00
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 2 µg
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell CLL/Lymphoma 7A

PR27254 2 ug
EUR 191

B-Cell CLL/Lymphoma 7C

PR27255 2 ug
EUR 191

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) ELISA Kit

abx573765-96tests 96 tests
EUR 668
 • Shipped within 5-12 working days.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) ELISA Kit

20-abx150795
 • EUR 6642.00
 • EUR 3542.00
 • EUR 825.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests
 • Shipped within 5-7 working days.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) CLIA Kit

20-abx190028
 • EUR 7911.00
 • EUR 4215.00
 • EUR 973.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests
 • Shipped within 5-7 working days.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) ELISA Kit

abx253622-96tests 96 tests
EUR 668
 • Shipped within 5-12 working days.

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04549 2µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04550 10µg Ask for price

Recombinant Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 His Tag

7-04551 1mg Ask for price

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

DLR-Bcl2-Hu-48T 48T
EUR 425
 • Should the Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit is proven to show malperformance, you will receive a refund or a free replacement.
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

DLR-Bcl2-Hu-96T 96T
EUR 548
 • Should the Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit is proven to show malperformance, you will receive a refund or a free replacement.
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

BCL2 B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Human Recombinant Protein

PROTP10415-7 Regular: 20ug
EUR 317
Description: Recombinant Human BCL2 produced in E.coli cells is a non-glycosylated, homodimeric protein containing 210 amino acid chain and having a molecular mass of 23.2kDa. The Human BCL2 is purified by proprietary chromatographic techniques.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAA778Hu22
 • EUR 241.00
 • EUR 2417.00
 • EUR 604.00
 • EUR 301.00
 • EUR 211.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
 • Sequence of the immunogen: Ala2~Asp211
 • Buffer composition: PBS, pH7.4, containing 0.02% NaN3, 50% glycerol.
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

SEA778Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4273.35
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV
 • Show more
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

SEA778Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 439.57
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV
 • Show more
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

SEA778Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 585.1
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV
 • Show more
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

SEA778Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2332.95
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV
 • Show more
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

4-SEA778Hu
 • EUR 4324.00
 • EUR 2283.00
 • EUR 586.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
 • Known also as B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 elisa. Alternative names of the recognized antigen: B-Cell CLL/Lymphoma 2
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)CLIA Kit

SCA778Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5647.8
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV
 • Show more
Description: This is Double-antibody Sandwich Chemiluminescent immunoassay for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)CLIA Kit

SCA778Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 552.76
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV
 • Show more
Description: This is Double-antibody Sandwich Chemiluminescent immunoassay for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)CLIA Kit

SCA778Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 746.8
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV
 • Show more
Description: This is Double-antibody Sandwich Chemiluminescent immunoassay for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)CLIA Kit

SCA778Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3060.6
 • The Intra-assay Precision is determined when 3 samples with low, middle and high level of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) were tested on 3 different plates, 8 replicates in each plate
 • CV(%) = SD/meanX100
 • Intra-Assay: CV<10%
 • Inter-Assay: CV
 • Show more
Description: This is Double-antibody Sandwich Chemiluminescent immunoassay for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) CLIA Kit

4-SCA778Hu
 • EUR 5698.00
 • EUR 3061.00
 • EUR 747.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
 • Known also as B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 Clia kit. Alternative names of the recognized antigen: B-Cell CLL/Lymphoma 2
Description: Double-antibody Sandwich chemiluminescent immunoassay for detection of Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2)Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 ELISA Kit (Bcl2)

RK00971 96 Tests
EUR 521

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

RD-Bcl2-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 418

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

RD-Bcl2-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 575

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

RDR-Bcl2-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 436

Human B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) ELISA Kit

RDR-Bcl2-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 601

Human B cell lymphoma/leukemia 11A(BCL11A) ELISA kit

E01B0761-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B cell lymphoma/leukemia 11A(BCL11A) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell lymphoma/leukemia 11A(BCL11A) ELISA kit

E01B0761-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B cell lymphoma/leukemia 11A(BCL11A) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell lymphoma/leukemia 11A(BCL11A) ELISA kit

E01B0761-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B cell lymphoma/leukemia 11A(BCL11A) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell lymphoma/leukemia 11B(BCL11B) ELISA kit

E01B0762-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B cell lymphoma/leukemia 11B(BCL11B) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell lymphoma/leukemia 11B(BCL11B) ELISA kit

E01B0762-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B cell lymphoma/leukemia 11B(BCL11B) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell lymphoma/leukemia 11B(BCL11B) ELISA kit

E01B0762-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B cell lymphoma/leukemia 11B(BCL11B) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell lymphoma 6 protein(BCL6) ELISA kit

E01B0770-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B cell lymphoma 6 protein(BCL6) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell lymphoma 6 protein(BCL6) ELISA kit

E01B0770-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B cell lymphoma 6 protein(BCL6) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell lymphoma 6 protein(BCL6) ELISA kit

E01B0770-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human B cell lymphoma 6 protein(BCL6) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) Antibody (ALP)

abx445251-100ug 100 ug
EUR 578
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) Antibody (APC)

abx445252-100ug 100 ug
EUR 578
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) Antibody (Biotin)

abx445253-100ug 100 ug
EUR 578
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) Antibody (FITC)

abx445254-100ug 100 ug
EUR 565
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) Antibody (HRP)

abx445255-100ug 100 ug
EUR 565
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) Antibody (PerCP)

abx445257-100ug 100 ug
EUR 578
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) Antibody (RPE)

abx445258-100ug 100 ug
EUR 578
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl-2) Antibody (Streptavidin)

abx445259-100ug 100 ug
EUR 578
 • Shipped within 5-12 working days.

Rat B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Protein

20-abx652130
 • EUR 578.00
 • EUR 258.00
 • EUR 1720.00
 • EUR 690.00
 • EUR 425.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-7 working days.

Cow B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Protein

20-abx652646
 • EUR 648.00
 • EUR 272.00
 • EUR 1998.00
 • EUR 773.00
 • EUR 467.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-15 working days.

Pig B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Protein

20-abx652647
 • EUR 648.00
 • EUR 272.00
 • EUR 1998.00
 • EUR 773.00
 • EUR 467.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-15 working days.

Mouse B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Protein

20-abx065514
 • EUR 578.00
 • EUR 258.00
 • EUR 1720.00
 • EUR 690.00
 • EUR 425.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody Pair

abx117623-1pair5x96wellplates 1 pair (5x96 well plates)
EUR 1010
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody (APC)

abx139066-100tests 100 tests
EUR 537
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody (FITC)

abx139067-100tests 100 tests
EUR 481
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody (PE)

abx139068-100tests 100 tests
EUR 537
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody (Biotin)

20-abx105160
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody (FITC)

20-abx106577
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody (HRP)

20-abx107994
 • EUR 411.00
 • EUR 1845.00
 • EUR 599.00
 • EUR 182.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-10 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody (FITC)

20-abx273756
 • EUR 453.00
 • EUR 244.00
 • EUR 1288.00
 • EUR 620.00
 • EUR 342.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-15 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody (FITC)

20-abx273975
 • EUR 453.00
 • EUR 244.00
 • EUR 1316.00
 • EUR 634.00
 • EUR 342.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody (FITC)

20-abx274209
 • EUR 467.00
 • EUR 244.00
 • EUR 1386.00
 • EUR 648.00
 • EUR 356.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-12 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody (Biotin)

20-abx272041
 • EUR 425.00
 • EUR 230.00
 • EUR 1191.00
 • EUR 578.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-15 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (Bcl2) Antibody (Biotin)

20-abx272737
 • EUR 425.00
 • EUR 230.00
 • EUR 1219.00
 • EUR 592.00
 • EUR 328.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug
 • Shipped within 5-15 working days.

B-Cell Leukemia/Lymphoma 2 (BCL2) Antibody (FITC)

abx201101-100tests 100 tests
EUR 537
 • Shipped within 2-3 weeks.

Human B cell CLL/lymphoma 6 member B protein(BCL6B) ELISA kit

E01B0771-192T 192 tests
EUR 1270
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human B cell CLL/lymphoma 6 member B protein(BCL6B) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human B cell CLL/lymphoma 6 member B protein(BCL6B) ELISA kit

E01B0771-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
 • Kit contents: 1. MICROTITER PLATE * 1 2. ENZYME CONJUGATE*1 vial 3. STANDARD A*1 vial 4. STANDARD B*1 vial 5. STANDARD C*1 vial 6. STANDARD D*1 vial 7. STANDARD E*1 vial 8. STANDARD F*1 vial 9. SUBSTRATE A*1 vial 10. SUBSTRATE B*1 vial 11. STOP SOLUT
 • Show more
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human B cell CLL/lymphoma 6 member B protein(BCL6B) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *